Ae's Thai Food Truck

5123 Hana Hwy, Hana, HI

808-446-1502 -