Da Fish Shack

5260 Hana Hwy, Hana, HI

808-269-3922 -