7 Elephants Thai

810 Haiku Rd, Haiku, HI

808-281-5431