Pe’ahi Farm Cafe

3454 Hana Hwy, Haiku, HI

808-442-2081

Mon:
Tue:
Wed:
Thu:
Fri:
Sat:
Sun: